Ondokuzmayıs Üniversitesi - Rektörlük Binası-Kurupelit Kampüsü 55139 Atakum /Samsun

Strateji Geliştirme Kurulu

Anasayfa » Strateji Geliştirme Kurulu

Strateji Geliştirme Kurulu

Kuruluş Mevzuatı

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberi kapsamında kurulmuştur.

Görevleri

  • Stratejik planlama ekibini ve hazırlık programını onaylar,
  • Stratejik planlama sürecinin ana aşamaları ile çıktılarını kontrol eder,
  • Harcama birimlerinin stratejik planlama sürecine aktif katılımını sağlar ve tartışmalı hususları görüşüp karara bağlar.
  • Alternatif misyon,vizyon ve temel değerler taslakları ile taslak amaçlar ve hedef kartlarını değerlendirerek nihai hale getirir.

Üyeler

Rektörün Başkanlığında