Ondokuzmayıs Üniversitesi - Rektörlük Binası-Kurupelit Kampüsü 55139 Atakum /Samsun

Hakkımızda

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15'inci maddesi ile 01.01.2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere kurulmuştur. Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60'ıncı ve 5436 sayılı kanunun 15'inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görev yapmaktadır.

HAKKIMIZDA

Duyuru & Haberler
2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu yayımlanmıştır. 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu Kamuoyu Duyuru Yazısı
Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin güncellenmesine ilişkin Kamu İhale Tebliği’ne (No: 2021/1) ulaşmak için tıklayınız.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesine istinaden hazırlanan 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlanmıştır. Rapora ulaşmak için tıklayınız.
Ondokuzmayıs Üniversitesi - Rektörlük Binası-Kurupelit Kampüsü 55139 Atakum /Samsun
stratejidb@omu.edu.tr
0 (362) 312 19 19 / 7230