Ondokuzmayıs Üniversitesi - Rektörlük Binası-Kurupelit Kampüsü 55139 Atakum /Samsun

Hakkımızda

Anasayfa » Kurumsal » Hakkımızda

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15’inci maddesi ile 01.01.2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere kurulmuştur. Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60’ıncı ve 5436 sayılı Kanun’un 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görev yapmaktadır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız mali hizmetler birimi olarak görevlendirilmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanı,  mali hizmetler birim yöneticisi olup, görevlerini yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 30’uncu maddesi uyarınca  üst yöneticiye karşı sorumludur.