Ondokuzmayıs Üniversitesi - Rektörlük Binası-Kurupelit Kampüsü 55139 Atakum /Samsun

İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu

Anasayfa » İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu

İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu

Kuruluş Mevzuatı

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi ile Kamu İç Kontrol Rehberi kapsamında kurulmuştur.

Görevleri

  • İdarenin Risk Strateji Belgesini hazırlayarak üst yöneticinin onayına sunar.
  • İdarenin risk yönetimi kültürünün oluşturulmasında politikalar belirler.
  • Risklerin kurumda tutarlı bir şekilde yönetilmesini gözetir.
  • Harcama birimlerine ait risklerden ortak yönetilmesi gerekenleri ve bunlara ilişkin politika ve prosedürleri belirleyerek koordine etmesi açısından İdare Risk Koordinatörüne bildirir.
  • Diğer idarelerle ortak yönetilmesi gereken riskleri belirler ve bunları İdare Risk Koordinatörüne bildirerek ilgili idarelerle ortak yönetilmesi konusunda gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
  • İç Kontrolİzleme ve Yönlendirme Kurulu Risk Strateji Belgesinde belirledikleri sıklıkta toplanarak idarenin risk yönetim süreçlerinin etkili işleyip işlemediğini ve risklerde gelinen durumu değerlendirerek üst yöneticiye raporlar.
  • Sayıştay ve iç denetim raporlarından da yararlanarak iyi uygulama örneklerinin tespit edilmesini ve yaygınlaştırılmasını destekler.

Üyeler