Ondokuzmayıs Üniversitesi - Rektörlük Binası-Kurupelit Kampüsü 55139 Atakum /Samsun

OMÜ Kalite Politikası ve Birim Politikamız

OMÜ Kalite Politikası ve Birim Politikamız

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kaynakları etkin kullanan, sürekli iyileştirme felsefesini benimseyen, bağımsız tüm birimlerini bütüncül bir sistem içerisinde değerlendiren ve paydaşlarını sisteme dahil eden bir kalite yönetim anlayışına sahiptir.

Üniversitemiz Kalite Yönetimi Ana Sayfasına Ulaşmak için Tıklayınız …