Ondokuzmayıs Üniversitesi - Rektörlük Binası-Kurupelit Kampüsü 55139 Atakum /Samsun

Hakkımızda

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15'inci maddesi ile 01.01.2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere kurulmuştur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60'ıncı ve 5436 sayılı kanunun 15'inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görev yapmaktadır.

HAKKIMIZDA

Duyuru & Haberler
2019 yılı Nakit Akış Tablosu yayımlanmıştır. Tabloyu indirmek için tıklayınız.
Üniversitemiz 2020 yılı bütçesinin etkili, ekonomik ve verimli kullanılabilirliğini sağlamak üzere iç genelge ile usul ve esaslar belirlenmiştir. İç genelgeye ulaşmak için tıklayınız.
Samsun Valiliği Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’nün Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:A Sıra No:12) konulu yazısına ulaşmak için tıklayınız.
Ondokuzmayıs Üniversitesi - Rektörlük Binası-Kurupelit Kampüsü 55139 Atakum /Samsun
stratejidb@omu.edu.tr
0 (362) 312 19 19 / 7230